budowa domu

Od przedmiaru robót do wielobranżowego kosztorysu

Od przedmiaru robót do wielobranżowego kosztorysu

(...) Pojęcie kosztorysowania budowlanego zalicza się do tej kategorii, która zasadniczo jest znana bardzo wąskiemu gronu osób. I choć niewątpliwie, każdy człowiek intuicyjnie rozumie, czym jest kosztorys, to w praktyce okazać się może, że właśnie to bardzo ogólne rozumienie, może prowadzić do licznych wypaczeń czy nawet błędnego wnioskowania na temat tego, czym jest kosztorysowanie budowlane. Warto zatem wyjaśnić to pojęcie